top of page

REFERENCE

Realizace oplocení RD Chocerady

Zhotovení oplocení z tvarovek KB BLOK

 • Vytyčení a ruční výkop pro základ v stísněných podmínkách

 • Betonáž základového pasu z betonu C 20/25

 • Pokládka izolace proti vodě 

 • Založení 1.řady zdiva z tvarovek KB BLOK Face tl. 200 mm

 • Nakotvení svislé výztuže pomocí chemických kotev

 • Zhotovení podezdívky a sloupků včetně výztuže a výplňové betonáže
   

Realizace střešní konstukce

Realizace střešní konstrukce na klíč, plocha střechy 310 m2.

 • Montáž podstřešní fólie,

 • Montáž laťování,

 • Pokládka protektorované betonové krytiny,

 • Montáž klempířských prvků z lakovaného plechu FeZn

ÚSPĚŠNÉ REALIZACE

Výstavba nizkoenergetického RD

 • rozsah190 m2

 • zdivo Porotherm T Profi tl. 380mm

 • délka realizace 21 dní

 • rozpočet 1,25 mil. Kč

 • Lokalita: Benešov - Mariánovice

Výstavba základové desky RD

 • rozsah180 m2

 • délka realizace 14 dní

 • rozpočet 420 tisíc

 • Lokalita: Ledčice, okres Mělník