top of page

REFERENCE

Čeňovický mlýn  - Čeňovice, 2022

 • Zhotovení základových konstrukcí sklepa - zložité základové poměry, vysoká hladina spodní vody

 • Zhotovení hrubé stavby, vyzdívky porotherm, ŽB monolitické stropy

 • Realizace pohledového krovu s nadkrokevní izolací PIR desky v systému TOPDEK

Kompletní výstavba RD - Trhový Štěpánov 2022

 • Zhotovení základové desky r. 2021,

 • Hrubá stavba Porotherm, střecha Bramac,

 • Strojní omítky Vápenno-cementové,

 • Strojně hlazené cementové potěry,

 • Dodávka oken Pramos,

 • Obklady, dlažby, sanita Ptáček,

 • Zatepelní a fasáda Baumit

Kompletní výstavba RD - Benešov 2021

 • Základová deska a hrubá stavba vč. střechy        r. podzim 2020,

 • Vnitřní práce a Fasáda rok 2021,

 • Venkovní dlažby a terasa WPC, přípojky

Hrubá stavba RD - Čeňovice 2022

 • Zhotovení základové desky (sklon terénu 2,0 m),

 • Asfaltová izolace proti vlhkosti a radonu,

 • Vyzdívky nosných stěn YTONG 300 mm,

 • Armování a betonáž ŽB Věnce,

 • Montáž skladby střechy, krytina Bramac,

 • Vyzdívky příček YTONG 150 mm.